gobyus.comVýsledky vyhladávania

Zameranie staviebSlovensko

Slovensko
GobyusSlovensko6 webstránok oZameranie staviebSlovensko

6 webstránok oZameranie staviebSlovensko

Geonik plus - Geodetická kancelária Nitra | O nás. Vytyčovanie hraníc pozemkov. Stavebných…

O nás. Vytyčovanie hraníc pozemkov, Zameranie stavieb k úveru, Zameranie práva prechodu, Vytyčovanie stavebných objektov, Zameranie žeriavových dráh, Polohové a výškové merania, Katastrálna…
Geonik.sk

Inžinierska geodézia, Kataster nehnuteľností, Geodet-ka s.r.o.

Predprojektové polohopisné a výškopisné zameranie, porealizačné zameranie stavieb a inžinierskych sietí, vytyčovanie stavieb podľa projektovej dokumentácie.
GeodetKa.sk

Geodetická kancelária Urban - Lauko | Geodetické a kartografické služby. Vytyčovanie hraníc…

Geodetická kancelária vykonávajúca všetky druhy geodetických prác - geometrické plány, vytyčovanie hraníc, inžinierska geodézia, projekty pozemkových úprav, registre obnovenej evidencie pozemkov.
Gkul.sk

Geodetické a kartografické práce Nitra, geodet Nitra, zameranie pozemku Geo-pre s.r.o. ∕ O firme.

Geo-pre s.r.o. vykonáva geodetické a kartografické práce, zameranie stavieb a pozemkov, vytýčenie hraníc pozemkov, geometrické plány, polohopisné a výškopisné plány v Nitre a okolí.
GeoPre.sk

Zememeračská kancelária Ing. Jaroslava Duriša v Liptovskom Hrádku.

Geodet, geodeti, zememerač, pozemky, zameranie stavieb, Jan Duris, Jaroslav Duris, Liptov, vytyčovanie, GP, geodetické práce.
GeodetinaLiptove.sk

Geola s.r.o. - Geodetická kancelária | Služby | Geodetické a kartografické práce…

Geodetické a kartografické práce, geodet, kompletné služby pre kataster nehnuteľností, geometrické plány, zameranie stavieb, vytýčenie hraníc pozemkov, inžinierska geodézia, zameranie…
Geola.sk
1>