gobyus.comVýsledky vyhladávania

Inžinierska geodéziaSlovensko

Slovensko
GobyusSlovensko8 webstránok oInžinierska geodéziaSlovensko

8 webstránok oInžinierska geodéziaSlovensko

Služby inžinierskej geodézie v investičnej výstavbe a katastri - Czipo Košice.

Czipo Košice poskytuje služby v oblasti inžinierskej činnosti vo výstavbe, geodetických prác a projektovej činnosti v odbore pozemkových úprav.
Czipo.sk

IGeo, s.r.o. | iGEO s.r.o. Geodetické práce.

Geodetické práce, inžinierska geodézia, kataster nehnuteľností.
IGeo.sk

Geola s.r.o. - Geodetická kancelária | Služby | Geodetické a kartografické práce…

Geodetické a kartografické práce, geodet, kompletné služby pre kataster nehnuteľností, geometrické plány, zameranie stavieb, vytýčenie hraníc pozemkov, inžinierska geodézia, zameranie…
Geola.sk

Geodetická kancelária Urban - Lauko | Geodetické a kartografické služby. Vytyčovanie hraníc…

Geodetická kancelária vykonávajúca všetky druhy geodetických prác - geometrické plány, vytyčovanie hraníc, inžinierska geodézia, projekty pozemkových úprav, registre obnovenej evidencie pozemkov.
Gkul.sk

Geomark - Kataster nehnuteľností, Inžinierska geodézia, Projekty pozemkových úprav.

Geomark - Kataster nehnuteľností, Inžinierska geodézia, Projekty pozemkových úprav, Zakladanie bodových polí metódou GPS.
Geomark.sk

Inžinierska geodézia, Kataster nehnuteľností, Geodet-ka s.r.o.

Predprojektové polohopisné a výškopisné zameranie, porealizačné zameranie stavieb a inžinierskych sietí, vytyčovanie stavieb podľa projektovej dokumentácie.
GeodetKa.sk

Geodetické a kartografické práce.

Geodetické a kartografické činnosti poskytujeme od roku 2002. Firma s bohatými skúsenostami z viacerých oblastí geodézie.
Isgeo.sk

Geodet Banská Štiavnica, geodézia ∕ Ing. Ján Mojička. Banskej Štiavnici. Vytyčovanie stavieb.

Geodet Banská Štiavnica a okolie ∕ Ing. Ján Mojička - ponúka geodetické a kartografické práce, vytyčovanie stavieb, inžinierska geodézia. Radi Vám poskytneme naše služby!
Geodet-Mojicka.sk
1>